0888239338

thay-cam-bien-ap-suat-lop-range-rover-evoque-2013-3
Hỗ Trợ

Thay cảm biến áp suất lốp Range Rover Evoque 2013

Posted On December 7, 2018 at 9:29 am by / No Comments

Thay và cài đặt lại cảm biến áp suất lốp Range Rover Evoque 2013 bằng máy Autel MaxiSys MS906TS

thay-cam-bien-ap-suat-lop-range-rover-evoque-2013

Range Rover Evoque 2013

Thay cảm biến áp suất lốp Range Rover Evoque 2013

thay-cam-bien-ap-suat-lop-range-rover-evoque-2013

Xe Range Rover Evoque 2013 bị lỗi 1 van cảm biến bánh sau tài, nhân viên gara đang thay van cảm biến áp suất lốp

thay-cam-bien-ap-suat-lop-range-rover-evoque-2013

Tháo bánh xe để thay van cảm biến áp suất lốp

thay-cam-bien-ap-suat-lop-range-rover-evoque-2013

Van cảm biến áp suất lốp Autel MX-sensor

thay-cam-bien-ap-suat-lop-range-rover-evoque-2013

thay-cam-bien-ap-suat-lop-range-rover-evoque-2013

thay-cam-bien-ap-suat-lop-range-rover-evoque-2013

Đèn báo lỗi áp suất lốp hiển thị trên màn hình táp lô

thay-cam-bien-ap-suat-lop-range-rover-evoque-2013

thay-cam-bien-ap-suat-lop-range-rover-evoque-2013

Thông số lốp Range Rover Evoque 2013

Cài đặt cảm biến áp suất lốp Range Rover Evoque 2013

Sử dụng máy đọc lỗi Autel MaxiSys MS906TS để cài đặt, lập trình lại van cảm biến, một vài hình ảnh chụp từ màn hình máy Autel MS906TS

thay-cam-bien-ap-suat-lop-range-rover-evoque-2013

thay-cam-bien-ap-suat-lop-range-rover-evoque-2013

thay-cam-bien-ap-suat-lop-range-rover-evoque-2013

thay-cam-bien-ap-suat-lop-range-rover-evoque-2013

thay-cam-bien-ap-suat-lop-range-rover-evoque-2013

thay-cam-bien-ap-suat-lop-range-rover-evoque-2013

Các hình ảnh chụp lại từ máy cài đặt cảm biến áp suất lốp

thay-cam-bien-ap-suat-lop-range-rover-evoque-2013

Quá trình cài đặt hoàn tất, đèn báo lỗi TPMS đã tắt

thay-cam-bien-ap-suat-lop-range-rover-evoque-2013

Liên hệ Autel.vn
  • Công ty TNHH Điện Tử Thiên Phong
  • ĐC: Khu đô thị Lakeview City, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM
  • ĐT: (028) 66 722 637
  • Email: sales@tpauto.vn
  • Hotline: 0888 239 338
  • Facebook: facebook.com/autel.vn/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.