0888239338

Blog Autel

Hướng dẫn cập nhật thiết bị kết nối với xe VCI – phiên bản mới nhất V1.07.04

Posted On May 16, 2016 at 8:01 am by / No Comments

Hướng dẫn cập nhật thiết bị kết nối với xe VCI, phiên bản mới nhất V1.07.04

—– Dành cho các bác dùng AUTEL MAXISYS WIRELESS —–
Cập nhật thiết bị kết nối với xe VCI, phiên bản mới nhất V1.07.04

0

1

2
Hướng dẫn thực hiện:

  1. Cấp nguồn cho máy tính bảng MaxiSys. Kết nối WiFi
  2. Kết nối máy tính bảng MaxiSys với VCI bằng cable USB
  3. Bấm hotkey VCI
  4. Chọn mục Update, thiết bị sẽ kiểm tra phiên bản hiện tại và phiên bản mới nếu có
  5. Chọn Update và chờ.

Chú ý: không được ngắt kết nối USB giữa thiết bị trong quá trình Update.

Chúc các bác thành công và sử dụng thiết bị Autel MaxiSys hiệu quả, nhanh chóng, tiện lợi với phiên bản không dây Autel MaxiSys Mini MS905, Autel MaxiSys MS908, Autel MaxiSys Pro MS908P.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.