0888239338

cai-dat-hop-led-main-light-xe-bmw-x6-2015
Hỗ Trợ

Cài đặt lại hộp Led Main Light xe BMW X6 2015

Posted On December 6, 2018 at 8:30 am by / No Comments

Cài đặt lại hộp Led Main Light xe BMW X6 2015

cai-dat-hop-led-main-light-xe-bmw-x6-2015

Xe BMW X6 2015

Cài đặt lại hộp Led Main Light xe BMW X6

cai-dat-hop-led-main-light-xe-bmw-x6-2015

Đèn báo lỗi hiển thị trên màn hình táp lô

Sử dụng máy đọc lỗi Autel MaxiSys Pro MS908P để cài đặt lại hộp Led Main Light xe BMW X6 2015, cùng xem cách làm qua các bước thứ tự bằng hình ảnh bên dưới nhé.

Các bước cài đặt hộp Led Main Light BMW X6

cai-dat-hop-led-main-light-xe-bmw-x6-2015

cai-dat-hop-led-main-light-xe-bmw-x6-2015

cai-dat-hop-led-main-light-xe-bmw-x6-2015

cai-dat-hop-led-main-light-xe-bmw-x6-2015

cai-dat-hop-led-main-light-xe-bmw-x6-2015

cai-dat-hop-led-main-light-xe-bmw-x6-2015

cai-dat-hop-led-main-light-xe-bmw-x6-2015

cai-dat-hop-led-main-light-xe-bmw-x6-2015

cai-dat-hop-led-main-light-xe-bmw-x6-2015

cai-dat-hop-led-main-light-xe-bmw-x6-2015

cai-dat-hop-led-main-light-xe-bmw-x6-2015

cai-dat-hop-led-main-light-xe-bmw-x6-2015

cai-dat-hop-led-main-light-xe-bmw-x6-2015

cai-dat-hop-led-main-light-xe-bmw-x6-2015

cai-dat-hop-led-main-light-xe-bmw-x6-2015

cai-dat-hop-led-main-light-xe-bmw-x6-2015

cai-dat-hop-led-main-light-xe-bmw-x6-2015

cai-dat-hop-led-main-light-xe-bmw-x6-2015

cai-dat-hop-led-main-light-xe-bmw-x6-2015

Quá trình cài đặt hoàn tất

cai-dat-hop-led-main-light-xe-bmw-x6-2015

Bật đèn để kiểm tra

Liên hệ Autel.vn

  • Công ty TNHH Điện Tử Thiên Phong
  • ĐC: Khu đô thị Lakeview City, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM
  • ĐT: (028) 66 722 637
  • Email: sales@tpauto.vn
  • Hotline: 0888 239 338
  • Facebook: facebook.com/autel.vn/
  • Website: https://autel.vn/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.