0888239338

AUTEL-MAXISYS-MS906TS-CAI-DAT-CAM-BIEN-AP-SUAT-LOP-TOYOTA-VENZA-(12)
Hỗ Trợ

Autel Maxisys MS906TS cài đặt cảm biến áp suất lốp Toyota Venza

Posted On September 15, 2018 at 2:59 am by / No Comments

Autel Maxisys MS906TS cài đặt cảm biến áp suất lốp Toyota Venza tại Việt Nam

Autel Maxisys MS906TS cài đặt cảm biến áp suất lốp Toyota Venza

Toyota Venza bị hư một van cảm biến áp suất lốp phía sau.

Autel Maxisys MS906TS cài đặt cảm biến áp suất lốp Toyota Venza

Autel Maxisys MS906TS cài đặt cảm biến áp suất lốp Toyota Venza

Máy cài đặt cảm biến áp suất lốp đã được kết nối với xe. Thông tin số VIN của xe đã hiển thị trên máy.

AUTEL-MAXISYS-MS906TS-CAI-DAT-CAM-BIEN-AP-SUAT-LOP-TOYOTA-VENZA-(4)

AUTEL-MAXISYS-MS906TS-CAI-DAT-CAM-BIEN-AP-SUAT-LOP-TOYOTA-VENZA-(5)

AUTEL-MAXISYS-MS906TS-CAI-DAT-CAM-BIEN-AP-SUAT-LOP-TOYOTA-VENZA-(6)

AUTEL-MAXISYS-MS906TS-CAI-DAT-CAM-BIEN-AP-SUAT-LOP-TOYOTA-VENZA-(7)

AUTEL-MAXISYS-MS906TS-CAI-DAT-CAM-BIEN-AP-SUAT-LOP-TOYOTA-VENZA-(8)

AUTEL-MAXISYS-MS906TS-CAI-DAT-CAM-BIEN-AP-SUAT-LOP-TOYOTA-VENZA-(9)

AUTEL-MAXISYS-MS906TS-CAI-DAT-CAM-BIEN-AP-SUAT-LOP-TOYOTA-VENZA-(10)

AUTEL-MAXISYS-MS906TS-CAI-DAT-CAM-BIEN-AP-SUAT-LOP-TOYOTA-VENZA-(11)

AUTEL-MAXISYS-MS906TS-CAI-DAT-CAM-BIEN-AP-SUAT-LOP-TOYOTA-VENZA-(1)

AUTEL-MAXISYS-MS906TS-CAI-DAT-CAM-BIEN-AP-SUAT-LOP-TOYOTA-VENZA-(2)

Quá trình sử dụng Autel Maxisys MS906TS cài đặt cảm biến áp suất lốp Toyota Venza hoàn tất. Bàn giao xe cho khách.

Liên hệ Autel.vn

  • Công ty TNHH Điện Tử Thiên Phong
  • ĐC: Khu đô thị Lakeview City, Đỗ Xuân Hợp, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM
  • ĐT: (028) 66 722 637
  • FAX: (84-8) 73 090 338
  • Email: sales@tpauto.vn
  • Hotline: 0888 239 338
  • Facebook: facebook.com/autel.vn/
  • Website: https://autel.vn/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.