0888239338

AUTEL-MAXISYS-MS906TS-CAI-DAT-CAM-BIEN-AP-SUAT-LOP-HONDA-ACCORD-2008-(9)
Hỗ Trợ

Autel Maxisys MS906TS cài đặt cảm biến áp suất lốp Honda Accord 2008

Posted On September 5, 2018 at 7:41 am by / No Comments

Autel Maxisys MS906TS cài đặt cảm biến áp suất lốp Honda Accord 2008 tại TP. Hồ Chí Minh

AUTEL-MAXISYS-MS906TS-CAI-DAT-CAM-BIEN-AP-SUAT-LOP-HONDA-ACCORD-2008-(10)

Cài đặt cảm biến áp suất lốp Honda Accord 2008

Autel Maxisys MS906TS cài đặt cảm biến áp suất lốp Honda Accord 2008

AUTEL-MAXISYS-MS906TS-CAI-DAT-CAM-BIEN-AP-SUAT-LOP-HONDA-ACCORD-2008-(1)

Honda Accord 2008 bị hư 1 van cảm biến phía sau bên phải.

AUTEL-MAXISYS-MS906TS-CAI-DAT-CAM-BIEN-AP-SUAT-LOP-HONDA-ACCORD-2008-(2)

AUTEL-MAXISYS-MS906TS-CAI-DAT-CAM-BIEN-AP-SUAT-LOP-HONDA-ACCORD-2008-(3)

AUTEL-MAXISYS-MS906TS-CAI-DAT-CAM-BIEN-AP-SUAT-LOP-HONDA-ACCORD-2008-(5)

AUTEL-MAXISYS-MS906TS-CAI-DAT-CAM-BIEN-AP-SUAT-LOP-HONDA-ACCORD-2008-(7)

AUTEL-MAXISYS-MS906TS-CAI-DAT-CAM-BIEN-AP-SUAT-LOP-HONDA-ACCORD-2008-(8)

Sau khi thay mới và cài đặt lại van cảm biến áp suất lốp. Màn hình máy chẩn đoán và cài đặt cảm biến áp suất lốp hiển thị xe đã nhận tín hiệu của cả 4 van cảm biến áp suất lốp.

Autel Maxisys MS906TS cài đặt cảm biến áp suất lốp Honda Accord 2008

Quá trình sử dụng Autel Maxisys MS906TS cài đặt cảm biến áp suất lốp Honda Accord 2008 hoàn tất. Bàn giao xe cho khách.

Liên hệ Autel.vn

  • Công ty TNHH Điện Tử Thiên Phong
  • ĐC: Khu đô thị Lakeview City, Đỗ Xuân Hợp, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM
  • ĐT: (028) 66 722 637
  • FAX: (84-8) 73 090 338
  • Email: sales@tpauto.vn
  • Hotline: 0888 239 338
  • Facebook: facebook.com/autel.vn/
  • Website: https://autel.vn/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.