0888239338

CAI-DAT-CAM-BIEN-AP-SUAT-LOP-LEXUS-RX350-2008-(12)
Hỗ Trợ

Autel MaxiCheck MX808TS cài đặt cảm biến áp suất lốp Lexus RX350 2008

Posted On August 6, 2018 at 7:02 am by / No Comments

Autel MaxiCheck MX808TS cài đặt cảm biến áp suất lốp Lexus RX350 2008 tại Viêt Nam.

CAI-DAT-CAM-BIEN-AP-SUAT-LOP-LEXUS-RX350-2008-(13)

1 van cảm biến áp suất lốp của xe Lexus RX350 2008 bị lỗi.

Cài đặt cảm biến áp suất lốp Lexus RX350 2008: 

CAI-DAT-CAM-BIEN-AP-SUAT-LOP-LEXUS-RX350-2008-(4)

Bảng đồng hồ taplo xe báo lỗi cảm biến áp suất lốp.

CAI-DAT-CAM-BIEN-AP-SUAT-LOP-LEXUS-RX350-2008-(5)

CAI-DAT-CAM-BIEN-AP-SUAT-LOP-LEXUS-RX350-2008-(11)

Lắp đặt van cảm biến mới vào mâm xe Lexus RX350 2008

CAI-DAT-CAM-BIEN-AP-SUAT-LOP-LEXUS-RX350-2008-(6)

CAI-DAT-CAM-BIEN-AP-SUAT-LOP-LEXUS-RX350-2008-(7)

Lập trình, cài đặt cảm biến áp suất lốp Lexus RX350 2008 bằng máy đọc lỗi và cài đặt TPMS Autel MaxiCheck MX808TS

 CAI-DAT-CAM-BIEN-AP-SUAT-LOP-LEXUS-RX350-2008-(8)

Sau khi cài đặt cảm biến áp suất lốp bằng máy đọc lỗi  Autel MaxiCheck MX808TS hoàn tất. Đồng hồ taplo trên xe đã tắt đèn cảnh báo lỗi cảm biến áp suất lốp.

CAI-DAT-CAM-BIEN-AP-SUAT-LOP-LEXUS-RX350-2008-(1) Cài đặt cảm biến áp suất lốp Lexus RX350 2008

Quá trình cài đặt cảm biến áp suất lốp Lexus RX350 2008 đã hoàn tất. Bàn giao xe lại cho khách.

CAI-DAT-CAM-BIEN-AP-SUAT-LOP-LEXUS-RX350-2008-(9) CAI-DAT-CAM-BIEN-AP-SUAT-LOP-LEXUS-RX350-2008-(10)

Liên hệ Autel.vn

  • Công ty TNHH Điện Tử Thiên Phong
  • ĐC: Khu đô thị Lakeview City, Đỗ Xuân Hợp, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM
  • ĐT: (028) 66 722 637
  • FAX: (84-8) 73 090 338
  • Email: sales@tpauto.vn
  • Hotline: 0888 239 338
  • Facebook: facebook.com/autel.vn/
  • Website: https://autel.vn/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.