0888239338

Khách Hàng

Lớp bồi dưỡng kỹ thuật chẩn đoán trên ô tô thế hệ mới tại Trường Cao đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật TpHCM

Posted On August 16, 2016 at 7:06 am by / No Comments

Ngày 02/08/2016 vừa qua tại Trường Cao đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật TpHCM, Autel.vn đã tổ chức thành công lớp bồi dưỡng kỹ thuật chẩn đoán trên ô tô thế hệ mới dành cho các giảng viên Khoa Cơ Khí Động Lực.

buoi-dao-tao-chuyen-de-chuan-doan-tren-o-to-doi-moi-0

Tham gia lớp bồi dưỡng gồm có các Thầy bên Khoa Cơ Khí Động Lực Trường Cao đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật TpHCM

buoi-dao-tao-chuyen-de-chuan-doan-tren-o-to-doi-moi-1

Một số hình ảnh về lớp bồi dưỡng kỹ thuật chẩn đoán trên ô tô thế hệ mới dành cho giảng viên Trường Cao đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật TpHCM

buoi-dao-tao-chuyen-de-chuan-doan-tren-o-to-doi-moi-2

buoi-dao-tao-chuyen-de-chuan-doan-tren-o-to-doi-moi-3

buoi-dao-tao-chuyen-de-chuan-doan-tren-o-to-doi-moi-4

buoi-dao-tao-chuyen-de-chuan-doan-tren-o-to-doi-moi-5

buoi-dao-tao-chuyen-de-chuan-doan-tren-o-to-doi-moi-6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.