0888239338

Khách Hàng

Bàn giao máy chẩn đoán lỗi ô tô Autel MaxiSys MS906 cho Garage anh Nguyên ở Hà Tĩnh

Posted On July 6, 2016 at 2:47 am by / No Comments

Bàn giao máy chẩn đoán lỗi ô tô Autel MaxiSys MS906 cho Garage anh Nguyên ở Hà Tĩnh

Cảm ơn anh đã tin dùng thiết bị chẩn đoán lỗi ô tô của Autel.vn

Autel.vn kính chúc anh có thật nhiều sức khỏe, làm ăn tấn tới và công việc ngày càng phát triển hơn nữa.

Bàn giao máy chẩn đoán lỗi o tô Autel MaxiSys MS906 cho Garage anh Trung ở Hà Tĩnh

Bàn giao máy chẩn đoán lỗi o tô Autel MaxiSys MS906 cho Garage anh Trung ở Hà Tĩnh

Bàn giao máy chẩn đoán lỗi o tô Autel MaxiSys MS906 cho Garage anh Trung ở Hà Tĩnh

Bàn giao máy chẩn đoán lỗi o tô Autel MaxiSys MS906 cho Garage anh Trung ở Hà Tĩnh

outro autel

Xem thêm : máy đọc lỗi ô tô hàng đầu thế giới chuyên trị các siêu xe như Audi, BMW, Mercedes…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.