0888239338

Sự Kiện

Autel.vn đồng hành cùng hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp thành phố năm 2016

Posted On July 13, 2016 at 8:22 am by / No Comments

AUTEL.VN đồng hành cùng Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp thành phố năm 2016

Cảm ơn Quý thầy khoa Cơ khí động lực ô tô Trường Cao Đẳng Nghề Tp.HCM đã hỗ trợ

autel-dong-hanh-cung-hoi-thi-thiet-bi-dao-tao-tu-lam-cap-thanh-pho-nam-2016-1

autel-dong-hanh-cung-hoi-thi-thiet-bi-dao-tao-tu-lam-cap-thanh-pho-nam-2016-2

autel-dong-hanh-cung-hoi-thi-thiet-bi-dao-tao-tu-lam-cap-thanh-pho-nam-2016-3

autel-dong-hanh-cung-hoi-thi-thiet-bi-dao-tao-tu-lam-cap-thanh-pho-nam-2016-4

autel-dong-hanh-cung-hoi-thi-thiet-bi-dao-tao-tu-lam-cap-thanh-pho-nam-2016-5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.