Shop

Home VCI WIRELESS DIAGNOSTIC INTERFACE

WIRELESS DIAGNOSTIC INTERFACE

Wireless Diagnostic Interface là thiết bị kết nối với xe dành cho các sản phẩm Autel MaxiSys, hỗ trợ chẩn đoán toàn diện và đọc các module điều khiển, các tính năng thuận tiện như kết nối Bluetooth không dây, cho phép bạn làm việc một cách tự do xung quanh xe, giảm thời gian chẩn đoán và đảm bảo hiệu suất, tốc độ mà độ  chính xác cao.

SKU: WDI Category:

Description

Wireless Diagnostic Interface là thiết bị kết nối với xe dành cho các sản phẩm Autel MaxiSys, hỗ trợ chẩn đoán toàn diện và đọc các module điều khiển, các tính năng thuận tiện như kết nối Bluetooth không dây, cho phép bạn làm việc một cách tự do xung quanh xe, giảm thời gian chẩn đoán và đảm bảo hiệu suất, tốc độ mà độ  chính xác cao.

  • Supports comprehensive diagnosis and reading of control modules.
  • Designed to connect wirelessly with the MaxiSys Display Tablet, as well as standalone PCs via a USB 2.0 full-speed connection.
  • Features convenient wireless Bluetooth technology, which allows you to work freely around the vehicle.
  • Reduces the communication time, and guarantees performance and speed that redefine multi-brand diagnostics.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “WIRELESS DIAGNOSTIC INTERFACE”

Your email address will not be published. Required fields are marked *