0888239338

Khách Hàng

Mừng thành công của Autel trong ngày đầu tại triển lãm ô tô SECC quận 7

Posted On May 27, 2016 at 6:22 am by / No Comments

Những hình ảnh của tại gian hàng Autel trong ngày đầu tiên tại triển lãm SECC quận 7

0

1

Khách hàng rất qan tâm đến các dòng máy Autel MaxiSys

2

3

Nhân viên đang tư vấn máy đọc lỗi Autel MaxiSys MS906 cho khách hàng

4

5

6

7

8

Nhân viên Autel giới thiệu về thiết bị kiểm tra mạch điện PS100

9

10

11

Khách hàng ký hợp đồng mua máy đọc lỗi Autel MaxiSys Mini MS905

12

Hình ảnh bàn giao thiết bị đọc lỗi MaxiSys Mini MS905 cho anh Tú

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.