0888239338

Hỗ Trợ

Học lại cảm biến góc lái xe Honda Pilot 2005 với MaxiSys Pro

Posted On January 25, 2018 at 7:26 am by / No Comments

Học lại góc lái xe Honda Pilot 2005 bằng Autel MaxiSys Pro

hoc-lai-goc-lai-xe-honda-pilot-2005

Xe Honda Pilot 2005

Học lại cảm biến góc lái xe Honda Pilot

hoc-lai-goc-lai-xe-honda-pilot-2005

hoc-lai-goc-lai-xe-honda-pilot-2005

Thông tin xe Honda Pilot 2005 trên màn hình chọn xe máy chẩn đoán Autel MaxiSys Pro MS908P

hoc-lai-goc-lai-xe-honda-pilot-2005

Quét mã lỗi góc lái

hoc-lai-goc-lai-xe-honda-pilot-2005

Mô tả mã lỗi góc lái

hoc-lai-goc-lai-xe-honda-pilot-2005

Quá trình cài đặt lại cảm biến góc lái bằng máy đọc lỗi AUTEL

hoc-lai-goc-lai-xe-honda-pilot-2005

Quá trình cài đặt lại cảm biến góc lái

hoc-lai-goc-lai-xe-honda-pilot-2005

AUTEL.vn chuyên phân phối các thiêt bị chẩn đoán, máy đọc lỗi, máy cài đặt như Autel MaxiSys Pro MS908P, Autel MaxiSys MS906Autel MaxiDAS DS808, Autel Maxicheck MX808, Autel Maxidiag MD808, Autel Autolink AL539, AL439,…Camera nội soi cầm tay MaxiVideo MV200, MV400, MV108,… và các thiết bị chẩn đoán cầm tay khác.

Liên hệ Autel.vn

  • Công ty TNHH Điện Tử Thiên Phong
  • ĐC: Khu đô thị Lakeview City, Đỗ Xuân Hợp, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM
  • ĐT: (028) 66 722 637
  • FAX: (84-8) 73 090 338
  • Email: sales@tpauto.vn
  • Hotline: 0888 239 338
  • Facebook: facebook.com/autel.vn/
  • Website: https://autel.vn/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.