0888239338

cảm biến áp suất lốp Porsche Cayman 2007
Hỗ Trợ

Cài đặt cảm biến áp suất lốp Porsche Cayman 2007

Posted On December 4, 2017 at 8:43 am by / No Comments

Ngày 01/12 kỹ thuật viên AUTEL vừa hỗ trợ 1 khách hàng đi Porsche Cayman 2007 ở Tiền Giang cài đặt lại cảm biến áp suất lốp bằng thiết bị đọc lỗi Autel MaxiSys MS906TS.

Cài đặt cảm biến áp suất lốp Porsche Cayman 2007

Xe Porsche Cayman 2007 của 1 khách hàng tại Tiền Giang bị lỗi cảm biến áp suất lốp

Cài đặt cảm biến áp suất lốp Porsche Cayman 2007

Cài đặt cảm biến áp suất lốp Porsche Cayman 2007

Đèn báo lỗi cảm biến áp suất lốp hiển thị trên đồng hồ táp lô xe Porsche Cayman 2007

Cài đặt cảm biến áp suất lốp Porsche Cayman 2007

Van cảm biến áp suất lốp lắp đặt cho xe Porsche Cayman 2007

Cài đặt cảm biến áp suất lốp Porsche Cayman 2007

Nhân viên gara đang tiến hành tháo lốp để lắp đặt van cảm biến áp suất lốp

Cài đặt cảm biến áp suất lốp Porsche Cayman 2007

2 bánh xe của Porsche Cayman 2007 đã được tháo ra để lắp van cảm biến áp suất lốp mới vào

Cài đặt cảm biến áp suất lốp Porsche Cayman 2007

Nhân viên gara đang bơm bánh xe Porsche Cayman 2007 sau khi lắp van cảm biến áp suất lốp

Cài đặt cảm biến áp suất lốp Porsche Cayman 2007

Lazang xe Porsche Cayman 2007

Cài đặt cảm biến áp suất lốp Porsche Cayman 2007

Sử dụng máy đọc lỗi ô tô Autel MaxiSys MS906TS để cài đặt cảm biến áp suất lốp Porsche Cayman 2007

Cài đặt cảm biến áp suất lốp Porsche Cayman 2007

Quá trình cài đặt cảm biến áp suất lốp Porsche Cayman 2007 đang được tiến hành

Cài đặt cảm biến áp suất lốp Porsche Cayman 2007

Cài đặt cảm biến áp suất lốp Porsche Cayman 2007 đang được tiến hành

Cài đặt cảm biến áp suất lốp Porsche Cayman 2007

Quá trình cài đặt hoàn tất, đèn báo lỗi cảm biến áp suất lốp đã tắt

Cài đặt cảm biến áp suất lốp Porsche Cayman 2007

Thông số lốp xe trên cửa xe Porsche Cayman 2007

Cài đặt cảm biến áp suất lốp Porsche Cayman 2007

Cài đặt cảm biến áp suất lốp Porsche Cayman 2007

Quá trình cài đặt hoàn tất, bàn giao xa lại cho Khách hàng

Liên hệ Autel.vn
  • Công ty TNHH Điện Tử Thiên Phong
  • ĐC: 338 Cao Thắng, P12, Q10, HCM
  • ĐT: (028) 66 722 637
  • FAX: (84-8) 73 090 338
  • Email: sales@tpauto.vn
  • Hotline: 0888 239 338
  • Facebook: facebook.com/autel.vn/
  • Website: https://autel.vn/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.