Blog Autel

Hướng dẫn sửa chữa lỗi E729 BMW X5 E70

Posted On November 30, 2016 at 2:33 pm by / No Comments

Hướng dẫn sửa chữa lỗi E729 BMW X5 E70

Mã lỗi: DTC 9C56: No message (automatic air recirculation control sensor, 0x2D0), receiver integrated automatic heating / air conditioning system, transmitter JBE

Nghĩa tiếng Việt: Không có thông tin (cảm biến điều khiển luân hồi không khí tự động, 0x2D0), hệ thống điều khiển điều hòa, bộ truyền tín hiệu JBE (Junction Box)

♦♦♦♦  Chú ý: tài liệu tiếng Anh, Quý khách vui lòng chọn ngôn ngữ tiếng Anh trên thiết bị chẩn đoán để dễ so sánh đối chiếu.

huong-dan-sua-chua-loi-e729-bmw-x5-e70-1

huong-dan-sua-chua-loi-e729-bmw-x5-e70-2

Liên hệ Autel Việt Nam:

  • Địa chỉ : 338 Cao Thắng, P.12, Q.10, TPHCM
  • Tel : (08) 6672 2637
  • Email : sales@tpauto.vn
  • Hotline : 0888 239 338

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *